Lidmaatschap

Voor nieuwe leden is een introductieprogramma beschikbaar om wegwijs te worden met het spel en met de regels van de club. Dit programma bestaat uit een persoonlijke training tijdens de eerste maanden door vrijwilligers van de club. Verder ontvangen nieuwe leden een informatieboekje en ook een set met het spelreglement van de NJBB en de aanvullende regels zoals die van toepassing zijn bij Près le But.
Voorafgaand aan de definitieve keuze voor het lidmaatschap kan er een aantal malen vrij worden deelgenomen aan recreatieve toernooien.

Vanaf 1 januari 2020 kennen we alleen nog de W- en J-licentie die recht geeft op alle toernooien, behalve de toernooien die door de NJBB georganiseerd worden.

Lidmaatschap vanaf 18 jaar: Clubcontributie per jaar is € 55,00 en bondsbijdrage € 23,90 (totaal € 78,90). Vanaf 1 juli is de clubcontributie € 27,50 en de bondsbijdrage € 39,50 (totaal € 39,50).

Lidmaatschap tot 18 jaar: Clubcontributie per jaar € 24,00 en de bondsbijdrage € 12,00 (totaal €36,00). Vanaf 1 juli is de clubcontributie € 12,00 en de bondsbijdrage € 6,00 (totaal € 18,00).

De administratiekosten bij overschrijving en/of een extra lidmaatschap bedragen € 5,30.

Donateur ben je al vanaf € 20,00 per jaar.

Voor deelname aan toernooien die georganiseerd worden door de landelijke verenigingen die aangesloten zijn bij de NJBB is een w- of j-licentie noodzakelijk.

Lid worden van Près le But kan door middel van het invullen van een aanvraagformulier voor nieuwe leden. Dit formulier moet vervolgens naar het secretariaat worden verzonden waarna het lidmaatschap wordt aangevraagd en het licentienummer van de NJBB wordt verkregen.