Geschiedenis

De oorsprong van de club ligt in Peest (Vereniging Sans-Soucis). Een aantal leden van die vereniging kwam uit Groningen. Zij vonden de afstand Groningen-Peest op den duur te groot en wilden in Groningen een Petanque-club oprichten. Daarom werd er een advertentie geplaatst in het toenmalige Nieuwsblad van het Noorden.

Dit leverde een aantal leden op, waaronder de heren Wiarda en Deeg. Deze beide heren werden de motor achter de nieuwe club. Met de toenmalige eigenaar van het Stadsparkpaviljoen werd afgesproken dat het terras als speelveld gebruikt mocht worden.

De club werd geleid door Miep Vegter, niet alleen actief binnen Près le But, maar regionaal ook uiterst belangrijk. Vandaar in het voorjaar nog steeds het ‘Miep Vegter toernooi’ georganiseerd wordt. Dit als eerbetoon aan Miep, voor alles wat ze voor de club heeft betekend.

Bij wisseling van eigenaar van het Stadsparkpaviljoen kwamen er moeilijkheden. Gelukkig was de gemeente Groningen op dat moment op het idee gekomen, de totaal verwaarloosde volière te gaan slopen. Enkele leden kwam dit ter ore, en binnen een week werd de volière eigendom van Près le But, voor de prijs van 1 gulden. Door gezamenlijke inspanning en financiële ondersteuning van alle leden werd van de volière een clubhuis, de Boulière gerealiseerd. Deze werd op vrijdag 20 februari 1987 officieel geopend.