Roi d Hiver 2017-2018

 1e periode 27 sept. t/m 25 okt. 5 weken 10 wedstrijden
2e periode 1 nov. t/m 29 nov. 5 weken 10 wedstrijden
Winterstop 6 dec. t/m 7 feb. 18
3e periode 14 feb. t/m 21 mrt.* 6 weken 10 wedstrijden
4e periode 28 mrt. t/m 25 apr. 5 weken 10 wedstrijden

*In maart vervalt een woensdag i.v.m. de ledenvergadering.

 

Ø De Roi d Hiver gaat over 4 perioden

Ø Aan het eind van een periode wordt de stand    opgemaakt

Ø Selectie criteria: winstpunten, saldo en onderling     resultaat

Ø Per periode plaatsen nummer 1 en 2 voor de finale

Ø De finale ronde heeft 8 spelers

Ø Loting, nr. 1 tegen nr. 2, nr. 3 tegen nr. 4 etc.

Ø Afvalsysteem

Ø Tété a Tété

Ø Kruisfinale

Ø Winnaar is de kampioen van Roi d Hiver 2017-2018

 

Club-, wedstrijd- en gedragsregels.

 Alle leden welke aan de competitieavond deelnemen, conformeren zich aan deze toegevoegde spelregels van Prés le But, buiten de van toepassing zijnde spelregels van de NJBB

Er is per avond een vaste jury van toepassing die bestaat uit 3 personen

 Bij elke competitieavond wordt een wedstrijdleider benoemd

In geval van calamiteiten overlegt de wedstrijdleider, zo nodig, met de jury

Alléén de captains meten zonder tussenkomst van de teamleden

 Indien geen oplossing tot stand komt vragen de captains een derde persoon om te meten, niet zijnde een teamlid

 De beslissing van de derde persoon is bindend

 Indien een wedstrijd op de competitieavond wordt afgelast is de puntentelling als volgt:

Aanwezige leden: 0 punten; niet aanwezige leden: -13

 Het is verplicht om te spelen vanuit een vaste werpcirkel

 Het is niet toegestaan om te roken, alcohol te drinken en/of te bellen tijdens de wedstrijden

 Regels waarin niet is voorzien, worden alsnog beslist door de wedstrijdleider van de avond i.s.m. de jury en doet de wedstrijdleider uitspraak bij geschillen.