Er zijn meerdere commissies die zich inzetten voor de organisatie en activiteiten van de club. Hieronder staan deze vermeld en zijn ook de contactpersonen weergegeven.

Horeca en facilitaire aangelegenheden Lucas Steenhuis
Wedstrijdzaken Barbara Buiter
Redactie Boulesproat Anneke Kramer
Technische zaken Harrie Tilman
Communicatie (Facebook)
Website (Geen Commissie) Dirk Gebben