Commissies

Er zijn meerdere commissies die zich inzetten voor de organisatie en activiteiten van de club. Hieronder staan deze vermeld en zijn ook de contactpersonen weergegeven.

Horeca en facilitaire aangelegenheden – Peter Broekhuizen

Schoonmaak – Jan Stevenhaagen

Wedstrijdzaken – Klaas Leyendijk

Redactie Boulesproat – Anneke Kramer

Technische zaken – Dick Knol

Website – Dirk Gebben