Clubcompetitie Tété a tété

Op 20 mei 2017 werd het clubkampioenschap Tété a tété gehouden.

De winnaar dit jaar is: Marcel Jong A pin.