Woensdag 25 maart a.s. om 19:30 uur. Aanmelden voor een bestuursfunctie dient schriftelijk dan wel per mail voor aanvang van der vergadering te geschieden.